UPOZNAJTE NAS

ZAJEDNIČKI CILJ -ZAŠTITA OKOLIŠA

MBO postrojenje čuva naš okoliš pripremom za ponovnu oporabu, recikliranjem i drugim postupcima oporabe (npr. energetska oporaba) tehnologijom u kojoj se prema europskim iskustvima za 40-60% smanjuje volumen komunalnog i biootpada.

Dozvola za gospodarenje otpadom

CERTIFIKATI

CIOS MBO posjeduje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 certifikate

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

CERTIFIKAT ISO 14001:2015

Politika sustava upravljanja

Politika sustava upravljanja

NOVOSTI

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Obavijest o zaštiti podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

CIOS MBO
Cehovska ulica 44/M
42000 Varaždin
tel: +385 (0) 42 488 435
fax: +385 (0) 42 488 433
E-mail: mbo@cios.hr

Kontakt